Restaurering

Restaurering

Intarsia ApS udfører restaurering af alle typer møbler og antikviteter efter de gamle håndværksmetoder. Både danske og udenlandske møbler og antikviteter restaureres.

Der lægges vægt på at genskabe antikvitetens eller møblets særkende i den oprindelige kvalitet. Samtidig lægges der vægt på at bevare møblets historie og patina.
Restaureringen sikrer, at antikviteter bevarer sin identitet og dermed sin værdi.

Dragkiste førDragkiste efter

Restaureringen foretages i tæt samarbejde med kunden.
Der informeres om forløbet og gives tilbud på investeringen.

Store og små opgaver klares med sammen omhu.

Forsikringssager med restaurering og renovering af skadede eller ødelagte antikviteter, møbler og inventar med indlagt intarsia modtages. Det kan dreje sig om fuldrestaurering eller reparation af mindre skader efter f.eks. fugt og brandskader.